Tổng Quan Các Cơ sở Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục

 • Trụ sở chính: Tu viện Nazareth (Giáo xứ Thanh Hoá)
 • Địa chỉ: 200 QL 1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
 • ĐT: (0251) 6278 609
 • Các cộng đoàn tại Giáo phận Xuân Lộc
  • Cộng đoàn Nazareth (Giáo xứ Thanh Hóa)
  • Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm (Giáo xứ Duyên Lãng);
  • Cộng đoàn Thánh Giuse (Giáo xứ Xuân Mỹ);
  • Cộng đoàn Mẹ Teresa Calcutta (Giáo xứ Xuân Khánh);
  • Cộng đoàn Mẹ Carmelo (Giáo xứ Long Thuận).
  • Cộng đoàn Mẹ Núi Cúi (Giáo xứ Dốc Mơ)

  Các cộng đoàn tại Tgp. Sài Gòn:

  • Cộng đoàn Thánh Mẫu (Giáo xứ Phú Hạnh)
  • Cộng đoàn Mẹ Lên Trời ( Giáo xứ bình Lợi)

  Các cộng đoàn tại Giáo phận Bà Rịa

  • Cộng đoàn Mẹ Fatima (Giáo Xứ Bến Đá)
  • Cộng đoàn Mẹ Trinh Vương (Giáo xứ Kim Hải)
  • Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa (TTHH Đức Mẹ Bãi Dâu)

  Các cộng đoàn tại Giáo phận Phú Cường

  • Cộng đoàn Mẹ Lộ Đức (Giáo Xứ Phú Lương)
  • Cộng đoàn Thánh Anê (Giáo xứ An Khương)

  Các cộng đoàn tại Đà Lạt

  • Cộng đoàn Mẹ Mân Côi (Giáo xứ Chi Lăng)
  • Cộng đoàn Maria Mai Đệ Liên (Giáo xứ Đạ Tông)

  Các cộng đoàn tại Giáo phận Phan Thiết

  • Cộng đoàn Mẹ Thăm Viếng (TTHH Đức Mẹ Tàpao)
  • Cộng đoàn Martino (Giáo xứ Đồng Kho)

  Cộng đoàn tại Long Xuyên

  • Cộng đoàn Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu (Giáo xứ Hiếu Thuận)

  Cộng đoàn tại Giáo phận Cần thơ: 

  • Cộng đoàn Phanxico Xavie (Giáo xứ Từ Xá)

  Cộng đoàn tại Giáo phận Orange County

  • Cộng đoàn Mẹ La Vang (Christ Cathedral of Orange Diocese)

  Cộng đoàn tại Giáo phận St. Peterburg, Florida

  • Cộng đoàn Mẫu Tâm (Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

  Cộng đoàn tại Tgp. Louisville – Hoa kỳ

  Cộng đoàn Gioan Vianey (Giáo xứ Thánh Gioan Vianey)