ĐÔI NÉT VỀ HỘI DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU LINH MỤC

Tiền thân Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục: Tu Hội Nazareth

Lược sử

Lịch sử Hội Dòng được chia làm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Tu Hội Nazareth (1966-1984)

Vào những năm đầu của thập niên 60 thuộc thế kỷ XX, Phong Lộc – Cẩm Mỹ là nơi sinh sống của nhiều người nghèo và một số dân tộc ít người. Hầu hết dân chúng chưa được nghe loan báo Tin Mừng. Bấy giờ Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến phụ trách Giáo xứ Phong Lộc (từ năm 1956). Ngài nhận thấy cánh đồng truyền giáo bao la, còn thiếu nhiều thợ gặt nhiệt thành, nên muốn thành lập một Tu Hội để giáo dục và nâng đỡ các trẻ em nghèo theo tinh thần Phúc Âm. Ý muốn này được ngài thể hiện trong đơn xin đề ngày 04/4/1963, đệ trình Đấng Bản Quyền Giáo phận.

Ngày 08/9/1966, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn với thẩm quyền Giám mục tiên khởi Giáo phận Xuân Lộc, đã chấp nhận đơn xin của Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến, và ban phép Thành Lập Tu Hội Nazareth. 

– Giai đoạn 2: Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục (1984 đến nay)

Ngày 14/9/1974, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chấp chánh Giáo phận Xuân Lộc. Với tấm lòng mục tử, ngài rất ưu tư và đồng cảm với đoàn chiên, đặc biệt với các linh mục và chủng sinh trong những môi trường phục vụ của giáo phận, và vì luôn thao thức sao cho có nhiều linh mục thánh thiện như lòng Chúa ước mong, để cộng tác với Ngài trong việc chăn dắt đoàn chiên giáo phận, nên Ngài ước ao thành lập một hội dòng có mục đích chính là cầu nguyện cho các linh mục. Ao ước này trùng khớp với ý nguyện của Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến ngay từ buổi khai sinh Tu hội Nazareth, nên, dưới tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, Đức Cha nghĩ đến việc nâng Tu hội Nazareth lên thành một Hội dòng với tên gọi « Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục ».

Sau thời gian đệ trình thỉnh nguyện sang Thánh Bộ Tu Sĩ (từ năm 1980) Toà Thánh đã có những trao đổi tích cực và sau cùng đã có quyết định chấp thuận.

Được phép Tòa Thánh, ngày 27/8/1984, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã ban Quyết định Thành lập « Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục ».

 • Đặc sủng:  Cộng tác vào việc thánh hóa và tông đồ của các linh mục.
 • Linh đạo : Sống tự hiến theo gương Chúa Giêsu Linh Mục: “Con xin hiến thánh chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17,19).
 • Thánh Hiệu: Chúa Giêsu Linh Mục Thượng Tế, mừng kính vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày Chúa Giêsu thiết lập chức Linh mục thừa tác.
 • Bổn mạng: Thánh Gia Thất, mừng kính vào Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh
 • Sứ mạng: Sứ mạng của Dòng là Chầu Thánh Thể hằng ngày cùng dâng mọi công việc và hy sinh để cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục, và loan báo Tin Mừng.
 • Đấng Sáng lập : Dòng được hình thành do 2 vị sáng lập :
  – Vị sáng lập Tu Hội Nazareth: Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến (1917-1998)
  – Vị thành lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu LM: Đức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng (1921-1988).

Tổng phụ trách đương nhiệm : Nữ tu. M. Lucia Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Số cộng đoàn : 22 cộng đoàn, phục vụ tại 11 giáo phận (Xuân Lộc, Bà Rịa, Đà Lạt, Long Xuyên, Phan Thiết, Phú Cường, Tgp. Sài Gòn, Cần Thơ, Orange County, St. Peterburg và Tgp. Louisville). Tại Việt Nam: 19 cộng đoàn; tại Hoa Kỳ (trực thuộc Việt Nam): 3 cộng đoàn.

 • Trụ sở chính: Tu viện Nazareth (Giáo xứ Thanh Hoá)
 • Địa chỉ: 200 QL 1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
 • ĐT: (0251) 6278 609
 • Email: ntcglmsjp@gmail.com
 • Cơ sở của Dòng:

Các cộng đoàn tại Giáo phận Xuân Lộc:

 • Cộng đoàn Nazareth (Giáo xứ Thanh Hóa)
 • Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm (Giáo xứ Duyên Lãng);
 • Cộng đoàn Thánh Giuse (Giáo xứ Xuân Mỹ);
 • Cộng đoàn Mẹ Teresa Calcutta (Giáo xứ Xuân Khánh);
 • Cộng đoàn Mẹ Carmelo (Giáo xứ Long Thuận).
 • Cộng đoàn Mẹ Núi Cúi (Giáo xứ Dốc Mơ)

Các cộng đoàn tại Tgp. Sài Gòn: 

 • Cộng đoàn Thánh Mẫu (Giáo xứ Phú Hạnh)
 • Cộng đoàn Mẹ Lên Trời ( Giáo xứ bình Lợi)

Các cộng đoàn tại Giáo phận Bà Rịa: 

 • Cộng đoàn Mẹ Fatima (Giáo Xứ Bến Đá)
 • Cộng đoàn Mẹ Trinh Vương (Giáo xứ Kim Hải)
 • Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa (TTHH Đức Mẹ Bãi Dâu)

Các cộng đoàn tại Giáo phận Phú Cường: 

 • Cộng đoàn Mẹ Lộ Đức (Giáo Xứ Phú Lương)
 • Cộng đoàn Thánh Anê (Giáo xứ An Khương)

Các cộng đoàn tại Đà Lạt:

 • Cộng đoàn Mẹ Mân Côi (Giáo xứ Chi Lăng)
 • Cộng đoàn Maria Mai Đệ Liên (Giáo xứ Đạ Tông)

Các cộng đoàn tại Giáo phận Phan Thiết: 

 • Cộng đoàn Mẹ Thăm Viếng (TTHH Đức Mẹ Tàpao)
 • Cộng đoàn Martino (Giáo xứ Đồng Kho)

Cộng đoàn tại Long Xuyên:

 • Cộng đoàn Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu (Giáo xứ Hiếu Thuận)

Cộng đoàn tại Giáo phận Cần thơ: 

 • Cộng đoàn Phanxico Xavie (Giáo xứ Từ Xá)

Cộng đoàn tại Giáo phận Orange County

 • Cộng đoàn Mẹ La Vang (Christ Cathedral of Orange Diocese)

Cộng đoàn tại Giáo phận St. Peterburg, Florida

 • Cộng đoàn Mẫu Tâm (Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

Cộng đoàn tại Tgp. Louisville – Hoa kỳ

 • Cộng đoàn Gioan Vianey (Giáo xứ Thánh Gioan Vianey)