Ánh sáng vinh quang (02.02.2024 – Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh)

Phúc Âm: Lc 2, 22–40

“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc: Lc 2, 22–32

“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

“Thứ bốn thì ngắm, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh,

ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.”

Đức Mẹ đã muốn giữ Luật Chúa một cách nghiêm chỉnh.

Luật trong sách Lêvi (12, 2-8) đòi buộc người mẹ 40 ngày sau khi sinh con trai

phải lên đền thờ để được thanh tẩy và phải dâng lễ vật nữa.

Nếu không đủ khả năng dâng một con chiên và một bồ câu non

thì phải dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy.

Ngày nay chúng ta không thể hiểu tại sao Đức Mẹ phải dâng lễ tạ tội

và phải được thanh tẩy sau khi sinh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.

Tại sao việc sinh nở lại bị coi là ô uế?

Dù sao Mẹ Đấng Cứu Thế đã vâng theo Luật dạy.

Hơn nữa, cùng với thánh Giuse, Mẹ đã dâng Con cho Chúa trong đền thờ.

Điều này Luật không buộc, nhưng Mẹ đã làm vì lòng sốt sắng.

Thật ra để chuộc lại con trai đầu lòng,

chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc (Ds 18, 15-16).

Mẹ sung sướng đem Con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa

vì hơn ai hết Mẹ biết rằng Hài Nhi Giêsu này là quà tặng Chúa ban cho mình.

Dâng Con là nhìn nhận Con mình mãi mãi thuộc trọn về Chúa,

ở với Chúa và làm việc cho Chúa suốt đời,

dù mình đã chuộc Con về bằng một số bạc được ấn định theo Luật dạy.

Bài Tin Mừng hôm nay có 4 lần nói đến “Luật” (cc.23.24.27.39).

Về việc giữ Luật, Đức Maria đã không đòi một ngoại lệ hay đặc ân nào.

Hãy nhìn ngắm Thánh Gia lên đền thờ.

Một đôi vợ chồng nghèo bồng một đứa con còn rất nhỏ.

Ai có thể nhận ra đứa bé này là Đấng Kitô, là ơn cứu độ cho muôn dân?

Đó là cụ Simêon, một người đạo hạnh, luôn mong chờ điều Chúa hứa.

Hơn nữa cụ là người có Thánh Thần hằng ngự trên (c.25),

người được Thánh Thần linh báo (c. 26), và thúc đẩy lên đền thờ (c. 27).

Chính Thánh Thần làm cụ nhận ra điều mắt thường không thấy,

Và cụ sung sướng, mãn nguyện bồng Hài Nhi trên tay.

Cụ bà ngôn sứ Anna cũng nhận ra Đấng Cứu chuộc đến với mình.

Cụ là người đạo đức, ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.

Cụ bà Anna đã công khai giới thiệu Hài Nhi cho những người chung quanh.

Để gặp được Chúa trong đời thường, chúng ta cần có lòng mong ngóng,

cần sống đời sống đẹp lòng Chúa và cần được Thánh Thần mách bảo.

Cầu nguyện:


Lạy Chúa,

xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu,

và trọn cả ý muốn của con,

cùng hết thảy những gì con có,

và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,

lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.


Tất cả là của Chúa,

xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.

Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.

Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.

(Kinh dâng hiến của thánh I-Nhã)

 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J 

Suy niệm 2

Dành riêng cho Chúa

Chúa Giêsu cũng như bao trẻ trai đầu lòng khác đều phải được dâng cho Thiên Chúa. Việc dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa không chỉ là việc làm theo luật định, mà còn thể hiện niềm tin và lòng biết ơn vì Thiên Chúa đã ban đứa con ấy. Mẹ Maria và thánh Giuse là những người đạo đức và luôn kính sợ Thiên Chúa, nên hai ông bà cũng giữ đúng luật mặc dù hai ông bà đã được báo trước Hài Nhi Giêsu là Con Thiên Chúa. Việc hai ông bà dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh còn là sự khẳng định Hài Nhi Giêsu là Con Thiên Chúa nên thuộc về Thiên Chúa. Hơn nữa, càng là Con Thiên Chúa, Hài Nhi Giêsu càng phải giữ lề luật một cách nghiêm túc để nêu gương cho mọi người.

Chúng ta cũng là con của Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thuộc về Ngài không? Cuộc sống thế gian có quá nhiều lôi cuốn, nên nhiều khi chúng ta quên đi tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Cụm từ “dành riêng cho Chúa” nhắc nhở chúng ta đừng quên chúng ta thuộc về ai và chúng ta sẽ đi về đâu. Mỗi người chúng ta “dành riêng cho Chúa” cả cuộc đời mình để sống theo điều Chúa dạy và làm những điều Chúa muốn. Bước vào những giây phút đầu tiên của ngày sống mới, chúng ta hãy dâng cho Chúa chính mình để Ngài gìn giữ và hướng dẫn chúng ta theo ý Ngài muốn. Lạy Chúa, hạnh phúc nhất của chúng con là được làm con của Chúa.

Xin cho chúng con luôn biết giữ mình trong sạch để dành riêng cho Chúa. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy