Chúa Giêsu chữa bệnh – rao giảng. (Chúa Nhật 5TN năm B, 4.02.2024)

“Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”.

Phúc Âm: Mc 1, 29-39

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”.

Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Suy niệm

Loan báo Tin Mừng cần thiết hơn

Dân chúng tuôn đến với Đức Giêsu để được chữa lành. Ngài không từ chối việc chữa lành, nhưng không quên sứ mạng loan báo Tin mừng Cứu độ. Vì việc chữa lành thân xác chỉ mang tính tạm thời, còn việc loan báo Tin mừng Cứu Độ mới thật sự cần thiết vì ảnh hưởng đến sự sống đời đời. Đức Giêsu không để những lời chúc tụng, thành công giữ chân mình. Vì thế, sau thời gian làm việc, Ngài tìm nơi thanh vắng cầu nguyện và sau khi xuống núi Ngài liền lên đường ra đi loan báo Tin mừng.

Chúng ta thường dễ bị thành công, danh vọng, vật chất cột chân, nên việc ra đi loan báo Tin mừng thường bị lãng quên hay trì trệ. Dù chúng ta có được cả thế giới này, thì một ngày nào đó cũng phải bỏ lại. Do đó, mỗi người phải lên đường để về với Chúa. Nhiệm vụ của mỗi người là chuẩn bị cho mình có được sự sống đời đời và giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh bằng một đời sống gương mẫu thánh thiện.

Lạy Chúa, chúng con chỉ có thể ra đi loan báo Tin Mừng bằng cách buông bỏ danh-lợi-thú. Xin cho chúng con đừng quên, cuộc đời của mình là một hành trình để không bao giờ dừng lại ở thế gian mà quên đi Nước Trời mai sau. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy