Có Chúa cùng đi (23.06.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN NĂM B)

Phúc Âm: Mc 4, 35-40

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Có Chúa cùng đi

Khi đối diện với sóng to gió lớn, các môn đệ cũng hoảng sợ. Kinh nghiệm đi biển dường như không giúp ích gì cho các ông trong lúc này. Các ông nhận ra chỉ có Thầy Giêsu mới có thể giúp các ông mà thôi. Quả thật, khi các ông chạy đến với Ngài thì mọi sóng to gió lớn đều được giải quyết êm đẹp. Hình ảnh Chúa Giêsu hiện diện trên thuyền cùng với các môn đệ cho thấy một Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Bao lâu còn sống thì sóng gió đam mê, yếu đuối, tham vọng… ngày đêm vùi dập chúng ta. Đứng trước những trận cuồng phong này, một mình chúng ta vượt biển sẽ khó lòng qua được mà nguy cơ chết chìm là rất lớn.

Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm thất bại, khi gạt bỏ Thiên Chúa để một mình vượt qua thử thách. Mỗi người dựa vào mình sẽ ngã, nhưng tựa vào Thiên Chúa thì không có gì có thể nhấn chìm chúng ta được.

Lạy Chúa, một mình chúng con bước đi giữa cuộc đời này là không thể. Xin cho chúng con luôn bám chặt vào Chúa để nhờ ơn Chúa giúp chúng con đủ sức vượt qua mọi sóng gió bình an. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy