Lịch Phụng vụ 01/2024

THÁNG GIÊNG

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho việc nhận biết tính đa dạng trong lòng Giáo Hội

Xin Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô giáo và khám phá sự phong phú của những truyền thống nghi thức khác nhau giữa lòng Giáo Hội Công Giáo.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA HỘI DÒNG

01.01 20.11 Tr

Thứ Hai.

 

CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.

Lễ trọng. Ds 6, 22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH.

Bổn mạng:

– Tu viện Thánh Mẫu

– Tu xá Mẹ Thiên Chúa

– Quý Chị Maria Maternité:

Nguyễn Lệ Hằng, Hoàng Thị Thu Thủy, Lê Thị Kim Liên, Trương Ngọc Bích, Phạm Thị Nhã Phương.

(KPV: Lễ Mẹ Thiên Chúa)

02 21 Tr

Thứ Ba.

Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, gm, ts Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
03 22 Tr

Thứ Tư.

Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24). 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.
04 23 Tr

Thứ Năm đầu tháng.

1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
05 24 Tr

Thứ Sáu đầu tháng.

1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

 

06 25 Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11.

Giỗ: Cha Gioan B. Bùi Châu Thi

(2007 – Xin lễ)

(Chiều: Lễ Vọng Chúa Hiển Linh; Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ).

(KPV: Kinh Chiều I lễ Hiển Linh)

07 26 Tr

CHÚA NHẬT

CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Is 60,1-6;

Ep 3,2-3a.5-6;

Mt 2,1-12.

(Không cử hành lễ thánh Raimunđô Penyafort, lm).

Giỗ: Cha Đaminh Trần Đức Huân

(1984 – Xin lễ)

Giáo huấn số 6

Bánh từ trời ban xuống

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Trong Bí tích Thánh Thể, không phải Chúa Giêsu trao ban “một điều gì”, nhưng Người tự hiến chính mình; Người đã hiến dâng thân xác mình và đã đổ máu mình ra. Với cách thức này, Người ban tặng trọn vẹn cuộc sống của mình và mạc khải nguồn mạch nguyên thủy của tình yêu này. Người là Chúa Con hằng hữu, được Cha trao ban cho chúng ta. (Trích Tông huấn Bí tích Tình Yêu, số 7).

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

 

08 27 Tr

Thứ Hai.

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

Giỗ: Chị Maria Bá Thị Thanh (2007)                                                

09 28 X

Thứ Ba.

TUẦN I THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1S 1,9-20;  Mc 1,21-28.
10 29 X

Thứ Tư.

1S 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

Giỗ: Chị M. Cêcilia Nguyễn Thị Lý (2012)

11 01.12 X

Thứ Năm.

1S 4,1-11; Mc 1,40-45.
12 02 X

Thứ Sáu.

1S 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12 .
13 03 X

Thứ Bảy.

Thánh Hilariô, gm, ts Hội Thánh (Tr). 1S 9,1-4.

17-19;10,1a; Mc 2,13-17.

14 04 X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần II.

1S 3,3b-10.19;

1Cr 6,13c-15a.17-20;

Ga 1,35-42.

Kỷ niệm thụ phong Linh mục (1992)

Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

Giáo huấn số 7

Bí tích Thánh Thể, Hồng Ân Tình Thương

Thánh Gioan mạc khải ý nghĩa của việc thiết lập bí tích Thánh Thể với bài tường thuật biến cố Rửa Chân (x. Gn 13, 1-20). Chúa cúi mình xuống để rửa chân cho các môn đệ như là dấu chỉ của tình yêu của Người cho đến mức độ cuối cùng. Cử chỉ tiên tri này loan báo trước việc cởi bỏ chính mình cho đến cái chết trên thập giá, để cất đi tội lỗi thế gian và rửa sạch linh hồn chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Bí Tích Thánh Thể là hồng ân của tình thương, là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Ðấng yêu thương ta, và là nguồn mạch tuôn chảy sự sống đời đời. (Trích Tông thư Năm Thánh Thể 2005 – số 18).

15 05 X

Thứ Hai.

1S 15,16-23; Mc 2,18-22.
16 06 X

Thứ Ba.

1S 16,1-13; Mc 2,23-28.
17 07 Tr

Thứ Tư.

Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1S 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

Giỗ: Đức cha Phaolô Maria

Nguyễn Minh Nhật (2007)

Nguyên Giám mục Gp Xuân Lộc

(KPV: thánh tu sĩ)

18 08 X

Thứ Năm.

1S 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
19 09 X

Thứ Sáu.

Thánh Fabianô, gh, tđ (Đ). Thánh Sêbastianô, tđ (Đ).1S 24,3-21; Mc 3,13-19.
20 10 X

Thứ Bảy.

2S 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

 

 
21 11 X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT TÔN VINH LỜI CHÚA.

Tv tuần III.

Gn 3,1-5.10;

1Cr 7,29-31;

Mc 1,14-20.

(Không cử hành lễ Thánh Anê, tntđ).

 

 

Bổn mạng:

– Tu xá Thánh Anê (Gp Phú Cường)

– Quý Chị M. Anê:

Trần Thị Nhựt Phượng, Nguyễn Thị Mộng Thu, Phạm Nữ Hiền Phương

(KPV: Sau lời nguyện Chúa Nhật, thêm lời nguyện về thánh Anê)

Giỗ: Chị M. Gabriel Trần Thị Thoa

(2023 – Xin lễ)

Giáo huấn số 8

Tự do và tuân phục

Ta phải nói thêm điều này nữa là các con càng thi hành phần trách nhiệm của các con, thì các con càng phải đổi mới lại đời tận hiến của các con cho hoàn hảo. Đức Kitô buộc mỗi người phải “đánh mất mạng sống của mình” nếu họ muốn theo Người.(40) Các con tuân giữ giáo huấn ấy bằng cách chấp nhận những lời chỉ giáo của các bề trên các con như là một bảo chứng cho lời khấn dòng của các con, lời khấn dòng là “lễ hiến tế toàn diện ý riêng của các con như một lễ hy sinh chính mình cho Thiên Chúa”. (Trích Tông huấn Chứng tá Phúc Âm, số 27).

22 12 X

Thứ Hai.

Lễ Thánh Vinh Sơn, pt, tđ (Đ).  2S 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

Giỗ:  Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn

(2023 – Xin lễ)

23 13 X

Thứ Ba.

2S 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.

 

24 14 Tr

Thứ Tư.

Thánh Phanxicô Salêsiô, gm, ts Hội Thánh. Lễ nhớ. 2S 7,4-17; Mc 4,1-20.

(KPV: thánh mục tử)

25 15 Tr

Thứ Năm.

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Cv 22,3-16; Mc 16,15-18.

Bổn mạng:

Chị M. Phaolô Nguyễn Thị Huyền

Giỗ: Chị M. Lucia Nguyễn Thị Vàng (2005)

– Chị M. Phanxica Rom.

Nguyễn Thị Khánh Phượng (2010)

(KPV: thánh tông đồ)

26 16 Tr

Thứ Sáu.

Thánh Timôthêô và thánh Titô, gm. Lễ nhớ. 2S 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.

Giỗ: Chị Maria Nguyễn Thị Mát (1993)

(KPV: thánh mục tử)

27 17 X

Thứ Bảy.

Thánh Angêla Mêrisi, tn (Tr). 2S 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

(KPV: Đức Trinh Nữ Maria; Lời cầu: theo ngày trong tuần)

28 18 X

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Tv tuần IV.

Đnl 18,15-20;

1Cr 7,32-35;

Mc 1,21-28.

(Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, lm, ts Hội Thánh).

 

Giỗ: Chị M. Rufina Đỗ Thị Kính (2010)

Giáo huấn số 09

Trong hoạt động truyền giáo, lời Chúa soi sáng và biến đổi các tâm hồn.

Hôm nay Chúa Phục Sinh vẫn gần gũi với các môn đệ truyền giáo của Người và đồng hành với họ, nhất là khi họ cảm thấy mất phương hướng, chán nản, sợ hãi trước mầu nhiệm sự dữ bủa vây và tìm cách chế ngự họ. Vì vậy, “chúng ta đừng để mình bị cướp mất hy vọng!” (Evangelii Gaudium, 86). Chúa lớn hơn tất cả những vấn đề của chúng ta, nhất là nếu chúng ta đối diện với chúng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thế giới. Vì cuối cùng, sứ vụ này là của Người và chúng ta chẳng là gì khác hơn là những người cộng tác khiêm tốn của Người, những “đầy tớ vô dụng” (x. Lc 17:10) (Trích Sứ điệp Truyền Giáo 2023, số 01 ).

29 19 X

Thứ Hai.

2S 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.

 

30 20 X

Thứ Ba.

2S 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.
31 21 Tr

Thứ Tư.

Thánh Gioan Bosco, lm. Lễ nhớ. 2S 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

Thành lập: Tu viện Mẹ Fatima

(Gp. Bà Rịa – 1966)

(KPV: thánh mục tử)