LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02/2024

THÁNG HAI

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho bệnh nhân giai đoạn cuối cùng

Xin cho các bệnh nhân giai đoạn cuối cùng, cũng như gia đình họ, nhận được sự chăm sóc thể xác và tâm linh, đồng thời được nhiều người đồng hành.

 

01.02 22.12 X

Thứ Năm đầu tháng.

1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.

Thành lập: Tu viện Nhà Mẹ

(Gp. Xuân Lộc – 1967)

02 23 Tr

Thứ Sáu đầu tháng.

DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH. Lễ kính. NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN. Ml 3,1-4; Lc 2,22-40.

Thành lập: Tu xá Mẹ La Vang

(Gp. Orange – 2007)

03 24 X

Thứ Bảy đầu tháng.

Thánh Blasiô, gm, tđ (Đ). Thánh Ansgariô, gm (Tr). Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

Giỗ: Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Oanh

       (2010)                      

(KPV: Đức Trinh Nữ Maria; Lời cầu: theo ngày trong tuần)

04 25 X

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Tv tuần I.

G 7,1-4. 6-7;

1Cr 9,16-19.22-23;

Mc 1,29-39.

Giáo huấn số 10

Bí Tích Thánh Thể, mầu nhiệm hy tế

Khi thiết lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu không những chỉ nói “Này là Mình Thầy”, “này là Máu Thầy”, nhưng Ngài đã thêm “ bị nộp vì anh em” và “đổ ra vì nhiều người” (Lc 22,19-20). Ngài không chỉ xác quyết những gì Ngài ban cho họ ăn và uống là thịt máu Ngài mà thôi, trái lại Ngài cũng diễn tả giá trị hy tế của chúng nữa, bằng cách hiện tại hóa một cách bí tích hy tế của Ngài được hoàn tất trên thập giá một vài giờ sau đó để cứu rỗi mọi người. (Trích Thông điệp Giáo Hội từ Bí tích Thánh Thể, số 12).

05 26 Đ

Thứ Hai.

Thánh Agatha, tn, tđ. 1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

Bổn mạng:

Chị M. Agatha Nguyễn Thùy Tâm

(KPV: thánh tử đạo)

06 27 Đ

Thứ Ba.

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.
07 28 X

Thứ Tư.

1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
08 29 X

Thứ Năm.

Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsephina Bakhita, tn (Tr). 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.
09 30 X

Thứ Sáu.

1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.
 

NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN 2024

 

10 01.01 Tr

Thứ Bảy.

 

Thánh Scholastica, tn. Lễ nhớ. 1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10. MỒNG MỘT TẾT CẦU BÌNH AN NĂM MỚI. Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10. Lễ Tân Niên: St 1, 14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34.

Bổn mạng: Chị M. Scholastica Phạm Thị Cúc

(KPV: thánh trinh nữ)

11 02 X

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Tv tuần II.

Lv 13,1-2.44-46;

1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.

MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Hc 4,1.10-15;Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức). NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN.

Bổn mạng:

– Tu xá Mẹ Lộ Đức

– Chị Maria Lour. Phạm Ngọc Thùy Vân

(KPV: Sau lời nguyện Chúa Nhật, thêm lời nguyện về Đức Mẹ Lộ Đức)

Giáo huấn số 11

Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của sứ mạng

Đức Kitô, Đấng bẻ bánh, giờ đây trở thành tấm bánh được bẻ ra, chia sẻ cho các môn đệ và được họ ăn. Người ta không còn nhìn thấy Người nữa, vì giờ đây Người đã đi vào tâm hồn các môn đệ, khiến họ càng cháy bỏng hơn, và điều này thôi thúc họ lên đường ngay để chia sẻ với mọi người kinh nghiệm độc nhất vô nhị của họ về việc gặp gỡ Chúa Phục Sinh. Như vậy, Chúa Kitô phục sinh vừa là Đấng bẻ bánh, vừa là chính tấm bánh được bẻ ra cho chúng ta. Theo đó, mọi môn đệ truyền giáo đều được kêu gọi trở nên, giống như Chúa Giêsu và trong Người, nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, trở thành người bẻ bánh và là tấm bánh được bẻ ra cho thế giới. (Trích Sứ điệp Truyền Giáo 2023, số 02 ).

12 03 X

Thứ Hai.

 

Gc 1,1-11; Mc 8,11-13. MỒNG BA TẾT THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. St 2, 4b-9.15; Cv 20, 32-35; Mt 25,14-30.

Thành lập: Tu xá Mẹ Thăm Viếng

(Gp. Phan Thiết – 2006)
13 04 X

Thứ Ba.

Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

Ngày Giáo Phận Xuân Lộc Cầu Nguyện Cho Những Người Sống Đời Thánh Hiến Còn Sống Hay Đã Qua Đời.

 

 

 

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

 

14 05 Tm

Thứ Tư. LỄ TRO.

Giữ chay và kiêng thịt. Tv tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, gm).
15 06 Tm

Thứ Năm sau lễ Tro.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
16 07 Tm

Thứ Sáu sau lễ Tro.

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

 

17 08 Tm

Thứ Bảy sau lễ Tro.

Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
18 09 Tm

CHÚA NHẬT I

MÙA CHAY.

Tv tuần I.  

St 9,8-15;

1Pr 3,18-22;

Mc 1,12-15.

 

Bổn mạng: Chị M. Bernadette Kim Thị Huệ

(KPV: Sau lời nguyện Chúa Nhật, thêm lời nguyện về thánh trinh nữ)

Giáo huấn số 12

Đi bước trước, dấn thân và đồng hành, sinh hoa trái và vui mừng

Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng thì chan chứa niềm vui; nó biết cách để luôn luôn vui mừng. Nó ăn mừng trước mỗi chiến thắng nho nhỏ, mỗi bước tiến trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Hân hoan loan báo Tin Mừng trở thành cái đẹp của phụng vụ, như một phần mối quan tâm hằng ngày của chúng ta trong việc làm lan toả lòng nhân hậu. Hội Thánh vừa giảng Tin Mừng vừa được nghe giảng Tin Mừng qua vẻ đẹp của phụng vụ, vì phụng vụ vừa là cử hành công việc rao giảng Tin Mừng, vừa là nguồn mạch canh tân hành vi trao hiến của Hội Thánh. (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng, số 24).

19 10 Tm

Thứ Hai.

Lv 19,1-2.11-18; Mt 5,31-46.
20 11 Tm

Thứ Ba.

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
21 12 Tm

Thứ Tư.

Thánh Phêrô Đamianô, gm, ts Hội Thánh. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
22 13 Tr

Thứ Năm.

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. Ge 2,12-18; 2Cr 5, 20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Giỗ:

Đức Cha ĐAMINH NGUYỄN VĂN LÃNG

ĐẤNG SÁNG LẬP HỘI DÒNG

(1988 – Xin lễ)

23 14 Tm

Thứ Sáu.

Thánh Pôlicarpô, gm, tđ. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

Thành lập: Tu xá Mẹ Lộ Đức

(Gp. Phú Cường 2006)

24 15 Tm

Thứ Bảy.

 Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
25 16 Tm

CHÚA NHẬT II

MÙA CHAY.

Tv tuần II.  

St 22,1-2.9a.10-13.15-18;

Rm 8,31b-34;

Mc 9,2-10.

 

Giáo huấn số 13

Tham dự vào sự tự hủy của Đức Kitô

Ta biết rằng: cao điểm của nhiệm cục là mầu nhiệm Vượt qua của Đức Giêsu Kitô, nơi kết hiệp sự tự hủy trong cái chết và sự khai sinh vào một cuộc sống mới trong sự phục sinh. Tự nó, việc giữ các lời khuyên Phúc Âm phản ánh cách sâu xa tính cách lưỡng diện của cuộc Vượt qua: sự hủy diệt triệt để những gì nơi chúng ta thuộc về tội lỗi và những hậu quả của nó, và khả năng được tái sinh mỗi ngày vào một sự thiện sâu xa hơn, ẩn kín trong linh hồn con người. Sự thiện này tỏ hiện ra dưới hành động của ân sủng, mà việc giữ khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục làm cho linh hồn được nhạy cảm đặc biệt để đón nhận. (Trích Tông huấn Hồng ân Cứu Chuộc, số 10).

26 17 Tm

Thứ Hai.

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
27 18 Tm

Thứ Ba.

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
28 19 Tm

Thứ Tư.

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
29 20 Tm

Thứ Năm.

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.