Lịch Phụng vụ tháng 4/2024

THÁNG TƯ

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho vai trò của người phụ nữ

Xin cho phẩm giá và sự đa năng của người phụ nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hóa, và xin cho việc phận biệt đối xử với họ chấm dứt tại tất cả các quốc gia trên thế giới.

 

01.04 23.02 Tr THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.

(Kinh Tối: trong tuần bát nhật Phục Sinh từ thứ Hai đến thứ Sáu, lấy ca vịnh Chúa nhật; Lời Chúa và Lời nguyện như trong phần Thường Niên).

02 24 Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2,36-41; Ga 20, 11- 18. (Không cử hành lễ  thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

 

 

03 25 Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

 

04 26 Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,11-26; Lc 24, 35-48. (Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, gmts HT).

Thành lập: Tu viện Thánh Giuse

(Gp. Xuân Lộc -1963)

05 27 Tr

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Ferrê, lm).

Kỷ niệm tấn phong Giám mục (2013)

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo

Nguyên Giám mục Gp. Xuân Lộc

06 28 Tr

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,13-21; Mc 16, 9-15. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Baotixita Lasalle,lm).

(Kinh Tối: lấy ca vịnh thứ Bảy)

07 29 Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

Cv 4,32-35;

1Ga 5,1-6;

Ga 20,19-31.

Giáo huấn số 19

Bí Tích Thánh Thể, mầu nhiệm sự sống

Chính Chúa Giêsu đã bảo đảm với chúng ta rằng: một sự hiệp nhất với Chúa Kitô qua việc rước lễ, mà Ngài so sánh tương tự như hiệp nhất trong đời sống Ba Ngôi, thực sự được thể hiện. Thánh Thể đích thực là một bữa tiệc, trong đó Chúa Kitô tự hiến làm của ăn. Khi Chúa Giêsu nói lần đầu tiên về thức ăn này: “ Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6,53). Đây không nói đến một của ăn theo cách tượng trưng: “ Thịt tôi là của ăn thật, và máu tôi là của uống thật”. (Ga 6,55) (Trích Thông điệp Giáo Hội từ Bí tích Thánh Thể, số 16).

08 30 Tr

Thứ Hai.

LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

09 01.03 Tr

Thứ Ba.

Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

 

10 02 Tr

Thứ Tư.

Cv 5,17-21; Ga 3,16-21.
11 03 Đ

Thứ Năm.

Thánh Stanislaô, gm, tđ. Lễ nhớ. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
12 04 Tr

Thứ Sáu.

Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
13 05 Tr

Thứ Bảy.

Thánh Martinô I,gh,tđ(Đ). Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

Thành lập: Tx. Thánh Gioan Maria Vianey

                                       (Gp. Louisville – 2016)
14 06 Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

Tv tuần III.

Cv 3,13-15.17-19;

1Ga 2,1-5a;

Lc 24,35-48.

 

Giáo huấn số 20

Khuôn mẫu Thánh Thể của đời sống Kitô hữu

Việc cử hành Thánh Thể, với tất cả sức mạnh của mình, tỏ hiện như là nguồn suối và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo, vì nó đồng thời vừa là khởi đầu vừa là hoàn tất phượng tự mới và tối hậu. Về điều này, thánh Phaolô trình bày tổng hợp nhất về cách thức nhờ đó Thánh Thể biến đổi tất cả đời sống chúng ta thành việc phượng tự thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Ngài” (Rm 12,1). (Trích Tông huấn Bí tích Tình Yêu, số 70).

15 07 Tr

Thứ Hai.

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
16 08

Thứ Ba.

Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.
17 09 Tr

Thứ Tư.

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
18 10 Tr

Thứ Năm.

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
19 11 Tr

Thứ Sáu.

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
20 12 Tr

Thứ Bảy.

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

Giỗ: Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Lĩnh (1985)

21 13 Tr

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.

Tv tuần IV.

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

Cv 4,8-12;

1Ga 3,1-2;

Ga 10,11-18.

(Không cử hành lễ thánh Anselmô, gm, ts Hội Thánh).

 

Giáo huấn số 21

Chiều kích vượt qua của đời sống thánh hiến

Thập giá là dấu chỉ lớn lao cho thấy sự hiện diện cứu độ của Đức Ki-tô, nhất là trong các khó khăn và thử thách. Một số lớn những người tận hiến đang thường xuyên làm chứng về điều này cách can đảm đáng phục, khi họ thường phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn, cho đến mức bị bách hại và tử đạo. Lòng trung thành của họ đối với Tình Yêu duy nhất được biểu lộ và củng cố qua một nếp sống ẩn mình khiêm tốn, qua việc chấp nhận những đau khổ để bổ túc nơi chính thân xác họ “những gì còn thiếu nơi những gian nan thử thách Đức Ki-tô phải chịu” (Cl 1,24), qua hy sinh thầm lặng, qua sự ký thác cho thánh ý của Thiên Chúa, qua sự trung thành thanh thản ngay cả khi sức lực và ảnh hưởng cá nhân đang suy giảm (Trích Tông huấn Đời sống Thánh Hiến, số 24).

22 14 Tr

Thứ Hai.

Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
23 15 Tr

Thứ Ba.

Thánh Giorgiô, tđ và thánh Adalbertô,gm,tđ (Đ). Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
24 16 Tr

Thứ Tư.

Thánh Fiđêlê Sigmaringen, lm, tđ (Đ). Cv 12,24-13,5a. Ga 12,44-50.
25 17 Đ

Thứ Năm.

THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

(KPV: thánh tông đồ)
26 18 Tr

Thứ Sáu.

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Giỗ: Chị M. Anê Lê Thị Khuyến (2002)

27 19 Tr

Thứ Bảy.

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
28 20 Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Tv tuần I.

Cv 9,26-31;

1Ga 3,18-24;

Ga 15,1-8.

(Không cử hành lễ thánh Phêrô Chanel, lm, tđ. Thánh Luy Maria Grignion Monfort,lm).

 

Giáo huấn số 22

Nói không với thái độ bi quan vô bổ

Niềm vui của Tin Mừng là cái không ai hay điều gì có thể lấy mất được của chúng ta (x. Ga 16:22). Những điều xấu của thế giới—và của Hội Thánh—không thể là cái cớ để chúng ta giảm bớt sự dấn thân và nhiệt tình. Chúng ta hãy coi chúng như là những thách thức có thể giúp chúng ta lớn lên. Với con mắt đức tin, chúng ta có thể thấy ánh sáng mà Chúa Thánh Thần luôn luôn chiếu dọi giữa bóng tối, đồng thời không bao giờ quên rằng “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5:20). (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng, số 84).

29 21 Tr

Thứ Hai.

Thánh Catarina Siêna, tn, ts Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

Kỷ niệm thụ phong Linh mục (1966)

Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Nguyên Giám mục Gp Xuân lộc

Bổn mạng Quý Chị M. Catarina:

Phạm Thị Thơm, Nguyễn Kim Hương, Hoàng Thị Sương Hà.

(KPV: thánh trinh nữ)

30 22 Tr

Thứ Ba.

Thánh Piô V, gh. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.