Lịch Phụng Vụ Tháng 9

  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội

Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện tồi tệ, không bị các tổ chức bác ái xã hội bỏ quên và loại trừ.

  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA HỘI DÒNG
01 17.07 X

Thứ Sáu đầu tháng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG.
02 18 X

Thứ Bảy đầu tháng. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30. NGÀY QUỐC KHÁNH. Cầu cho Tổ quốc.

Thành lập:

Tu xá Mẹ Mân Côi

(Gp. Đà Lạt – 1968)

03 19 X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần II.

Gr 20,7-9;

Rm 12,1-2;

Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Cả, ghts Hội Thánh).

Giỗ:

Cha Cố vấn Đaminh Đinh Viết Tiên

 

Giáo huấn số 42

Vị trí đặc biệt của người nghèo trong dân của Thiên Chúa

Chúng ta cần phải để mình được Phúc Âm hoá bởi họ. Tân Phúc Âm hoá là một lời mời gọi nhìn nhận quyền năng cứu độ đang hoạt động trong đời sống của họ và đặt nó vào tâm điểm cuộc lữ hành của Hội Thánh. Chúng ta được kêu gọi tìm thấy Đức Kitô nơi họ, lên tiếng bênh vực mục đích của họ, nhưng đồng thời cũng là bạn của họ, nghe họ, nói với họ và ôm ấp sự khôn ngoan mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta thông qua họ. (Trích Tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng, số 198).

04 20 X

Thứ Hai. 1Tx 4,

12-17;Lc 4,16-30.

05 21 X

Thứ Ba. Thánh Têrêsa Calcutta, tn (Tr). 1Tx 5,1-6. 9-11; Lc 4,31-37.

Bổn mạng:

Tu xá thánh Têrêsa Calcutta

(KPV: thánh trinh nữ;

Lời nguyện: xin xem phần Phụ lục)

06 22 X

Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07 23 X

Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08 24 Tr

Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23.

Thành lập: Tu Hội Nazareth

Tiền thân Hội Dòng (1966)

Bổn mạng Quý Chị:

Maria Ann. Nguyễn Thị Bích

Maria Ann. Nguyễn Thị Ngọt

(KPV: Đức Trinh Nữ Maria)

09 25 X

Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, lm. Cl 1,21-23; Lc 6,

1-5.

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM HIỆN DIỆN (1963)

MỪNG NGỌC KHÁNH KHẤN DÒNG 2 CHỊ TIỀN BỐI

10 26 X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần III.

Ed 33,7-9;

Rm 13,8-10;

Mt 18,15-20.

Giáo huấn số 43

Hòa mình với người nghèo

Đứng trước cái nghèo của  đa số quần chúng, đặc biệt trong  những khu vực bị bỏ rơi hoặc  bị loại ra bên lề nơi những thành  phố lớn, và trong những vùng quê  bị lãng quên, ”sự hoà mình của  các cộng đoàn tu trì” nổi bật như  một trong những cách diễn tả sự  chọn lựa ưu tiên và lựa chọn  Tin Mừng liên đới với người  nghèo. Các cộng đoàn này muốn đồng  hành với người nghèo trong tiến  trình giải phóng toàn diện, nhưng đó  cũng là thành quả của ước vọng  muốn khám phá Đức Ki-tô nghèo  khổ trong những anh chị em sống bên lề,  để phục vụ Người và trở  nên đồng hình dạng với Người. (Trích Huấn thị Đời Sống Huynh Đệ Trong Cộng Đoàn, số 63).

11 27 X

Thứ Hai. Cl 1,24 – 2,3; Lc 6,6-11.

Giỗ:

Chị M. Matta Trần Thị Huệ

(2015 )

12 28 X

Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 2,6-15; Lc 6,12-19 .

13 29 Tr

Thứ Tư. Thánh GioanKimKhẩu, gmts Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

(KPV: thánh tiến sĩ)
14 30 Đ

Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15 01.08 Tr

Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,

25-27 (hay Lc 2,

33-35).

Bổn mạng Quý Chị:

Maria Dol. Lê Thanh Hương

Maria Dol. Phạm Thị Quỳnh Dao

Maria Dol. Nguyễn Thị Bích Đào

Maria Dol. Vũ Thị Tuyết Mai

(KPV: Đức Trinh Nữ Maria)

16 02 Đ

Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, gh, và thánh Cyprianô, gmtđ. Lễ nhớ. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

Giỗ:

Chị Maria Phạm Thị Nuôi (Súy)

(1997)

(KPV: thánh tử đạo)

17 03 X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần IV.

Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9;

Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Giáo huấn số 44

Việc tái truyền giảng Phúc Âm

Việc tái truyền giảng Phúc Âm, cũng như việc truyền giảng Phúc Âm ở các thời khác, sẽ chỉ hữu hiệu nếu biết công bố cho mọi người điều mà trước đó mình đã sống trong tình thân với Chúa. Nó cần những con người có bản lĩnh vững chắc, có lòng nhiệt thành của các thánh. Công cuộc tái truyền giảng Phúc Âm đòi những con người tận hiến ý thức đầy đủ về ý nghĩa thần học của những thách đố thuộc thời đại chúng ta. Các thách đố đó phải được phân tích kỹ trong một biện phân chung, nhằm canh tân sứ mạng. (Trích Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 81b).

18 04 X

Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10

19 05 X

Thứ Ba. Thánh Januariô, gmtđ (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

Giỗ:

– Chị M. Agatha Nguyễn Thị Thẩm

(1968)

– Chị Maria Nguyễn Thị Hòa

(2016 )

20 06 Đ

Thứ Tư. Thánh Anrê KimTêgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

(KPV: thánh tử đạo)
21 07 Đ

Thứ Năm. THÁNH MATTHÊU, TĐ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.

11-13;Mt 9,9-13.

(KPV: thánh tông đồ)
22 08 X

Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23 09 Tr

Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, lm. Lễ nhớ. 1Tm 6,13-16;Lc8,4-15.

(KPV: thánh mục tử)

(Lời nguyện: xin xem phần Phụ lục)

24 10 X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần I.

Is 55,6-9;

Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

Giáo huấn số 45

Các miền truyền giáo

Đời sống chung huynh đệ có giá  trị đặc biệt trong những miền truyền  giáo (ad gentes), vì tỏ ra cho thế giới,  nhất là thế giới ngoài Ki-tô giáo,  thấy ”tính chất mới mẻ” của Ki-tô  giáo, đó là, đức ái có khả  năng thắng vượt mọi phân rẽ  do chủng tộc, màu da và thị tộc. Nơi  những quốc gia không thể rao giảng Tin  Mừng được, thì các cộng đoàn  tu sĩ gần như là dấu hiệu duy nhất,  là chứng tá thầm lặng và hữu  hiệu của Đức Ki-tô và của Giáo  Hội. (Trích Huấn thị Đời Sống Huynh Đệ Trong Cộng Đoàn, số 66).

25 11 X

Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

26 12 X

Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tđ. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27 13 Tr

Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô lm. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

Bổn mạng:

Chị M. Vinhsơn Vũ Thị Dâng

(KPV: thánh mục tử)

28 14 X

Thứ Năm. Thánh Venceslaô,tđ. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tđ.Kg1,1-8;Lc 9,

7-9.

Tuần 3:

Mừng Bổn mạng

– Chị Trưởng Ban Thánh Hiến

– Chị Trưởng Ban Đào Tạo

29 15 Tr

Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.

13-14;Ga 1,47-51. TẾT TRUNG THU. Cầu cho Thiếu nhi: Hc 42,

15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.

Bổn mạng Quý Chị:

M. Raphael Vũ Thị Tiết Minh

M. Micae Nguyễn Thị Kiều Anh

30 16 Tr

Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, lmts Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14

-15a; Lc 9,43b-45.

(KPV: thánh tiến sĩ)