Suy niệm song ngữ ngày 31.1.2024

 

Wednesday, January 31, 2024

Jesus marveled because of their unbelief

Scripture:  Mark 6:1-6

1 He went away from there and came to his own country; and his disciples followed him. 2 And on the Sabbath he began to teach in the synagogue; and many who heard him were astonished, saying, “Where did this man get all this? What is the wisdom given to him? What mighty works are wrought by his  hands! 3 Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joses and Judas and Simon, and are not his sisters here with us?” And  they took offense at him. 4 And Jesus said to them, “A prophet is not without honor, except in his own country, and among his own kin, and in his own house.” 5 And he could do no mighty work there, except that he laid his hands upon a few sick people and healed them. 6 And he marveled because of their unbelief. And he went about among the villages teaching.

 

Meditation: Are you critical towards others, especially those who may be close to you? The most severe critics are often people very familiar to us, a member of our family, a relative, or neighbor or co-worker we rub shoulders with on a regular basis. Jesus faced a severe testing when he returned to his home town, not simply as the carpenter’s son, but now as a rabbi with disciples. It would have been customary for Jesus to go to the synagogue each week during the Sabbath, and when his turn came, to read from the scriptures during the Sabbath service. His hometown folks listened with rapt attention on this occasion because they had heard about the miracles he had performed in other towns. What sign would he do in his hometown?

Look upon your neighbor with the eyes of Christ who comes to heal and restore us

Jesus startled his familiar audience with a seeming rebuke that no prophet or servant of God can receive honor among his own people. The people of Nazareth took offense at Jesus and refused to listen to what he had to say. They despised his preaching because he was a mere workman, a carpenter, and a layman who had no formal training by a scholar or teacher. They also despised him because of his undistinguished family background. How familiarity can breed contempt. Jesus could do no mighty works in their midst because they were closed-minded and unbelieving towards him. If people have come together to hate and to refuse to understand, then they will see no other point of view than their own and they will refuse to love and accept others. How do you treat those who seem disagreeable to you?

 The word “gospel” literally means “good news”. Isaiah had prophesied that the Messiah would come in the power of the Holy Spirit to bring freedom to the afflicted who suffered from physical, mental, or spiritual oppression (see Isaiah 61:1-2). Jesus came to set people free – not only from their physical, mental, and spiritual infirmities – but also from the worst affliction of all – the tyranny of slavery to sin, Satan, and the fear of losing one’s life. God’s power alone can save us from hopelessness, dejection, and emptiness of life. The Gospel of salvation is “good news” for everyone who will receive it. Do you know the joy and freedom of the Gospel?

“Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and desires. Your Spirit brings grace, truth, freedom, and abundant life. Set my heart on fire with your love and truth.”

 

 

Thứ Tư, ngày 31.01.2024          

 Đức Giêsu kinh ngạc vì sự cứng tin của họ

Mc 6,1-6

1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? ” Và họ vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

 

 

Suy niệm: Bạn có chỉ trích người khác, đặc biệt những người thân thiết với bạn không? Hầu hết những người chỉ trích độc địa nhất thường là những người rất quen biết chúng ta, một thành viên trong gia đình, người bà con, hay hàng xóm, mà chúng ta sát cánh kề vai trong công việc thường ngày. Ðức Giêsu đã đối diện với một thử thách khó khăn khi Người trở về ngôi làng của mình, không đơn giản là người con của bác thợ mộc, nhưng giờ đây với tư cách là một thầy Rabbi có các môn đệ. Ðức Giêsu có thói quen mỗi tuần đi đến đền thờ để thờ phượng Thiên Chúa và nhân dịp đó đọc Kinh thánh và giải thích cho mọi người. Lúc này, những người làng của Người lắng nghe cách say sưa bởi vì họ đã nghe nói về các phép lạ Người đã làm trong những làng khác. Người sẽ làm phép lạ nào nơi quê hương mình?

Hãy nhìn tha nhân với đôi mắt của Đức Kitô, Đấng đến để chữa lành và phục hồi chúng ta

Ðức Giêsu đã làm cho các thính giả của mình phải sửng sốt với lời nói có vẻ như khiển trách rằng không một vị ngôn sứ hay tôi tớ của Thiên Chúa nào có thể được đón tiếp nồng hậu nơi quê hương mình. Người Nagiarét chống đối Người và từ chối lắng nghe những gì Người nói. Họ coi thường giáo huấn của Người bởi vì Người là một công nhân, một anh thợ mộc, và là một giáo dân, không được một học giả hay một gia sư nào đào tạo chính thức. Họ cũng coi thường Người vì bối cảnh gia đình tầm thường của Người. Sự quen thuộc có thể gây ra sự coi thường lầm lẫn biết bao. Ðức Giêsu có thể không làm một phép lạ nào ở giữa họ bởi vì họ bảo thủ và không tin vào Người. Nếu người ta đến với nhau chỉ để ghen ghét và từ chối hiểu biết nhau thì họ sẽ không có điểm chung nào khác ngoài quan điểm của chính mình, và rồi họ sẽ từ chối yêu thương và đón nhận người khác. Bạn đối xử với những người xem ra bất đồng với bạn như thế nào?

Hạn từ “Tin mừng” theo nghĩa đen là “tin tốt tin vui”. Isaia đã nói tiên tri rằng Đấng Mêsia sẽ đến trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để đem sự giải thoát cho những người đau khổ, những người chịu đau khổ từ sự áp lực từ thể lý, tinh thần, hay ý chí (Is 61,1-2). Ðức Giêsu đến để giải thoát con người được tự do – không chỉ từ những bệnh tật từ thể lý, tinh thần, và ý chí, mà còn khỏi sự đau khổ ghê gớm nhất – là tình trạng nô lệ cho tội lỗi, Satan, và sự sợ hãi cái chết. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi sự tuyệt vọng, chán nản, và sự trống rỗng của cuộc đời. Tin mừng cứu độ là “tin vui” cho mọi người đón nhận nó. Bạn có biết niềm vui và sự giải thoát của Tin mừng không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự hoàn thành mọi hy vọng và ước muốn của chúng con. Thần Khí Chúa đem lại ơn sủng, sự thật, sự giải thoát, và sự sống sung mãn. Xin đốt cháy lòng con với tình yêu và chân lý của Chúa.

 

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ