Thứ Sáu tuần XI Thường niên- Kho tàng trên trời

Phúc Âm: Mt 6, 19-23

“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Kho tàng trên trời

Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đệ hãy lo tích lũy kho tàng trên trời. Kho tàng trên trời chính là Thiên đàng. Vì thế, có hai lý do mà người môn đệ cần lưu tâm về kho tàng trên trời: (1) kho tàng trên trời không bao giờ bị mất và hư hao; (2) kho tàng trên trời là mục đích nên người môn đệ chỉ tập trung tìm kiếm mà không bị lạc lối. Chúng ta cũng cần phải để ý vấn đề tích lũy kho tàng trên trời cho mình. Kho tàng ở đây muốn nói đến vấn đề tội phúc nhiều hơn là tiền bạc của cải. Mỗi người chúng ta sống một lần trên cõi đời này và thời gian sống thì hữu hạn, nên cần phải chuẩn bị cho ngày kết thúc của mình. Không ai có thể làm thay chúng ta được nên bản thân phải biết tự lo cho mình bằng cách tích lũy nhiều công phúc hơn tội lỗi.

Chúng ta nên dành thời gian để tích lũy công phúc cho bản thân hơn là xen vào công việc của người khác, vì không ai ra trước tòa phán xét của Chúa thay cho mình. Vì thế, chúng ta nên thường xuyên kiểm tra tình trạng tâm hồn để biết lòng trí đang hướng về đâu, chúng ta đang tích lũy cái gì mà điều chỉnh lại.

Lạy Chúa, mọi sự đều qua đi hết chỉ có Chúa mới tồn tại mãi mãi. Do đó, Chúa chính là kho tàng mà chúng con phải tìm kiếm mỗi ngày. Xin cho chúng con đang sống giữa đời này, nhưng luôn hướng về trời cao để biết khôn ngoan chọn lựa những gì đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy