Tôi hằng hữu (21.03.2024 – Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay)

Phúc Âm: Ga 8, 51-59

“Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do Thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”. Người Do Thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”. Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Biết Chúa thì tuân giữ lời Chúa

Chúa Giêsu tiếp tục giải thích cho người Do Thái về tương quan giữa Ngài với Chúa Cha. Tuy nhiên, người Do Thái vẫn không hiểu vì họ vẫn không thể tin nhận Chúa Giêsu được Thiên Chúa sai đến. Cho nên Chúa Giêsu càng nói về sự sống vĩnh cửu và nhất là sự Hằng Hữu của Ngài với Chúa Cha thì họ càng không chấp nhận. Cuối cùng họ cho rằng Ngài bị quỷ ám và muốn ném đá Ngài. Mặc dù vậy, Chúa Giêsu vẫn nói về Chúa Cha và minh chứng tương quan giữa Ngài với Chúa Cha qua việc Ngài tuân giữ lời Chúa Cha hiến dâng chính mình trên thập giá. Mùa chay là thời gian thuận tiện để thể hiện niềm tin của mình vào tình thương của Thiên Chúa. Ngày hôm nay vẫn còn nhiều người chưa tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngay cả trong số chúng ta cũng có không ít anh chị em còn nghi ngờ hay chưa thật lòng theo Chúa. Vì thế, việc giữ Đạo còn lơ là và đời sống thiêng liêng còn yếu kém. Chúng ta dễ dàng bỏ Chúa để chạy theo những thú vui của thế gian hoặc tin nhận những điều trái với điều Chúa dạy. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu luôn yêu mến Thiên Chúa và tuân giữ điều Ngài dạy. Niềm tin vào Thiên Chúa cần được minh chứng cụ thể qua việc tuân giữ các điều Ngài dạy.

Lạy Chúa, chúng con chỉ có sự sống đời đời khi chúng con tin nhận Chúa và giữ mọi điều Chúa dạy. Xin ban cho chúng con một niềm tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự để từng ngày sống trôi qua chúng con càng gắn bó với Chúa hơn. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy