Ý cầu nguyện tháng 5 năm 2023

Ý cầu nguyện:

Cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế, để trong tư tưởng và hành động, họ can đảm từ chối sự bóc lột và biết mở ra lối đi mới cho những người khác.

Ý chung:

Cầu cho tất cả những ai đang thất vọng biết chạy đến cùng Mẹ Maria.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *