LỊCH PHỤNG VỤ 2023 – 2024

 

MÙA VỌNG

“Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).

THÁNG MƯỜI HAI 2023

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho những người khuyết tật:

Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm và được các tổ chức từ thiện giúp đỡ, để họ hội nhập tích cực vào đời sống xã hội.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA HỘI DÒNG

03.12 21.10 Tm

CHÚA NHẬT I  MÙA VỌNG.

Tv tuần I.

Is 63,16b-17.19b;64,2b-7;

1Cr 1,3-9;

Mc 13,33-37.

(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Xaviê, lm).

 

Thành lập: Tx. Thánh Maria Mai Đệ Liên

(Gp Đà Lạt – 2017)

Bổn mạng: Tx. Thánh Phanxicô Xaviê

Giỗ: Cha Cố Gioan Baotixita Đinh Đức Hậu (2013 – Xin lễ)

(KPV: Sau lời nguyện Chúa Nhật, thêm lời nguyện về thánh Phanxicô Xaviê).

Giáo huấn số 1

tích Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể là quà tặng của Đức Giêsu Kitô tự hiến chính mình; với Bí tích này, Người mạc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Trong Bí tích kỳ diệu này đã bày tỏ được tình yêu “vĩ đại”, tình yêu thúc bách “trao hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu” (x. Ga 15,13). Chúa Giêsu đã yêu những kẻ thuộc về mình “cho đến cùng” (Ga 13,1) đến độ hiến ban mình và máu Người cho chúng ta. (Trích Tông huấn Bí tích Tình Yêu, số 1).

04 22 Tm

Thứ Hai.

Thánh Gioan Đamas, lm, ts Hội thánh (Tr). Is 2,1-5 (Is 4,2-6); Mt 8,5-11.
05 23 Tm

Thứ Ba. 

Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

Tuần 3: Mừng Bổn mạng Chị Tổng Thư Ký

06 24 Tm

Thứ Tư.

Thánh Nicôla, gm (Tr). Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

Tuần 7: Mừng Bổn mạng Chị Tổng PhụTrách

07 25 Tr

Thứ Năm đầu tháng.

Thánh Ambrôsiô, gm, ts Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.  

(KPV: thánh tiến sĩ;

Kinh Chiều I lễ Mẹ Vô Nhiễm;

Kinh Tối: ca vịnh thứ Bảy)

08 26 Tr

Thứ Sáu.

 

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. St 3,9-15.20;

Ep 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38.

Tái lập: Tx. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

(Gp. Long Xuyên – 2003)

Bổn mạng:

– Tu viện Mẹ Vô Nhiễm

– Chị Tổng Thư Ký

– Quý Chị Maria Immaculée:

Trần Thị Mùi, Phạm Thị Tề, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Thảo Trinh, Đinh Thị Hồng Đào, Nguyễn Thị Huyền Lam, Nguyễn Thị Yên, Bùi Thị Cư, Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Thanh Loan, Đỗ Thị Lệ, Ngô Thị Thanh, Nguyễn Thị Thiên Lý, Bùi Thị Thanh Trà, Nguyễn Thị Ngọc Sen, Phạm Thị Lành, Nguyễn Thị Thanh Uyên, Hoàng Ngọc Tường Vi, Huỳnh Thị Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Trà Mi, Trịnh Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Thúy, Hà Thị Mười, Phạm Mỹ Lành, Lê Thị Minh Trang, Tô Thị Phương Linh, Trần Thị Mai Linh, Phạm Thị Gấm, Cao Thị Oanh, Phan Thị Thu Diệu, Đinh Thị Nguyệt Ánh, Phạm Thị Thùy Dương, Vũ Thị Thùy Dung, Phạm Thị Si, Dương Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Thùy Vân, Hoàng Thị Thùy Linh, Vũ Xuân Uyên.

09 27 Tm

Thứ Bảy đầu tháng.

Thánh Gioan Điđacô. Is 30,19-21, 23-26; Mt 9,

35-10,1.6-8

Giỗ: Chị M. Léon Lưu Thị Vui (2020 – Xin lễ)

10 28 Tm

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Tv tuần II.

Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14;

Mc 1,1-8.

(Không cử hành lễ thánh Melchiades, gh).

 

Bổn mạng:

Chị M. Melchior Trần Thị Mai Hương

(KPV: Sau lời nguyện Chúa Nhật, thêm lời nguyện về thánh giáo hoàng).

Giáo huấn số 2

Sức mạnh của Bí tích Thánh Thể

Với những ai đang đau khổ, một cách đặc biệt với anh chị em bệnh nhân và những ai tật nguyền. Anh chị em được kết hiệp với Hy Tế của Chúa Kitô (x. Rm 12,2). Nhờ đau khổ mà anh chị em mang nơi thân xác và trong tâm hồn, anh chị em tham dự một cách đặc biệt vào Hy tế Thánh Thể và anh chị em là những chứng nhân ưu tuyển của tình yêu, mà Hy tế Thánh Thể nói lên. Chúng tôi chắc chắn rằng trong giây phút trong đó chúng ta cảm nghiệm sự yếu đuối và những giới hạn của bản thân, thì lúc đó sức mạnh của bí tích Thánh Thể có thể là một trợ lực to lớn. (Trích Tông thư Năm Thánh Thể 2005- số 23).

11 29 Tm

Thứ Hai.

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

 

12 30 Tm

Thứ Ba.

Đức Mẹ Guadalupê (Tr). Is 40, 1-11; Mt 18,12-14.

 

13 01.11 Đ

Thứ Tư.

Thánh Lucia, tn, tđ. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

Bổn mạng:

– CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH

– Quý Chị M. Lucia:

Phạm Thị Tuyết Anh, Lê Thị Phương Thảo, Dương Thị Nga.

(KPV: thánh tử đạo)

14 02 Tr

Thứ Năm.

Thánh Gioan Thánh Giá, lm, ts Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

(KPV: thánh tiến sĩ )

15 03 Tm

Thứ Sáu. 

Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

 

16 04 Tm

Thứ Bảy.

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
17 05 Tm

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

Tv tuần III.

(Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng).

Is 61,1-2a.10-11;

1Tx 5,16-24;

Ga 1,6-8.19-28.

Giáo huấn số 3

Tham dự vào sự tự hủy của Đức Kitô

 

Thánh Phaolô nói về Chúa Con rằng: “Tuy là Thiên Chúa… song Người đã hủy mình ra không, là lãnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn phàm nhân” (Pl 2,6-7). Vậy thì sự hủy mình, mà việc giữ các lời khuyên Phúc Âm đòi hỏi, có đặc tính hoàn toàn quy hướng về Đức Kitô. Và cũng theo ý nghĩa đó, Vị Thầy Nazareth cho thấy rõ thập giá là một điều kiện để đi theo Người. Đấng, một ngày nọ, đã nói với mỗi người các con, “hãy theo tôi”, thì cũng đã nói: “Nếu ai muốn theo tôi, thì hãy từ bỏ chính mình, hãy vác lấy thập giá của mình và hãy theo tôi” (Mc 8,34; Mt 16,24) (Trích Tông huấn Hồng ân Cứu Chuộc, số 10).

 

18 06 Tm

Thứ Hai.

Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.
19 07 Tm

Thứ Ba.  

Tl 13,2-7. 24-25a; Lc 1,5-25.
20 08 Tm

Thứ Tư. 

Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

 

21 09 Tm

Thứ Năm.

Thánh Phêrô Canisiô, lm, ts Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14; Lc 1, 39-45.

Giỗ: Chị M. Phanxicô Salêsiô Nguyễn Thị Bùi

(2021 – Xin lễ)
22 10 Tm

Thứ Sáu.

1Sm 1, 24-28; Lc 1,46-56.

Giỗ: Chị Maria Nguyễn Thị Sáng

(2014 – Xin lễ)

Tuần 9: Mừng Bổn mạng Hội Dòng

23 11 Tm

Thứ Bảy.

Thánh Gioan Kêty, lm (Tr). Ml 3,1-4. 23-24; Lc 1,57-66.
24 12 Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Tv tuần IV.

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;

Rm 16,25-27;

Lc 1,26-38.

 

 

Giáo huấn số 4

Chứng nhân sống động của tình yêu            Thiên Chúa

Hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay rất cần đến những người nam nữ biết tin vào Lời Chúa, vào cuộc phục sinh của Người, và vào sự sống đời đời, đến độ hy sinh cuộc sống trần gian để làm chứng cho tình yêu tự hiến cho tất cả loài người. Suốt dòng lịch sử, Giáo Hội không bao giờ ngừng sống động và hoan hỷ vì biết bao nam nữ tu sĩ, khi theo mẫu trọn lành Phúc Âm dưới nhiều hình thức khác nhau, đã chứng minh tình yêu vô hạn của Đức Giêsu bằng đời sống của mình. (Trích Tông huấn Chứng tá Phúc Âm, số 53).

MÙA GIÁNG SINH

 

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ

Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

24 12 Tr

CHÚA NHẬT

 

Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17. 22-25;  Mt 1,1-25.

(KPV: Kinh Chiều I lễ Giáng Sinh;

Kinh Tối: ca vịnh Chúa Nhật)

25 13 Tr

Thứ Hai.

 

LỄ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ đêm:  Is 9,1-6;  Tt  2,11-14;  Lc 2,1-14. Lễ rạng đông:  Is 62,11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20. Lễ ban ngày:  Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18.

Giỗ: Chị Maria Nguyễn Thị Hương

(2014 – Xin lễ)

(KPV: lễ Giáng Sinh)

26 14 ĐThứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. LỄ THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

(Kinh Tối trong tuần từ hôm nay đến thứ sáu: lấy ca vịnh Chúa nhật, Lời Chúa và Lời nguyện như trong phần Thường Niên)

27 15 Tr

Thứ Tư.

 

NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TĐ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20, 2-8.

Bổn mạng:

– Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

– Chị M. Gioan Đào Thị Liên

28 16 Đ

Thứ Năm.

NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.1Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18.

Giỗ: Chị Maria Bùi Thị Nhiệm (1991)

29 17 Tr

Thứ Sáu.

NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, gm, tđ (Đ). Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
30 18 Tr

Thứ Bảy.

NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

(Kinh Chiều I lễ Thánh Gia;

Kinh Tối: lấy ca vịnh Thứ Bảy)

31 19 Tr

CHÚA NHẬT.

THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ trọng. ( Xin xem thứ tự ưu tiên trong việc cử hành các ngày phụng vụ số 4d).

St 15,1-6; 21,1-3;

Dt 11,8.11-12.17-19;

Lc 2,22-40. (Không cử hành lễ thánh Silvester I, gh)

– BỔN MẠNG HỘI DÒNG

– Bổn mạng: Tu Viện Nhà Mẹ

(KPV: Lễ Thánh Gia; Kinh Chiều I lễ Mẹ Thiên Chúa; Kinh Tối: lấy ca vịnh Chúa Nhật).

Giáo huấn số 5

Một Hội Thánh “đi ra”

Vào thời chúng ta, lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi thu thập môn đệ” đang vang dội trong những khung cảnh đổi thay và đầy thách đố luôn luôn mới cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, và tất cả chúng ta được kêu gọi tham gia vào cuộc “đi ra” truyền giáo mới này. Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phải nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho, nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng “ngoại vi”, là những người đang cần ánh sáng Tin Mừng. (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng, số 20).