Lịch Phụng vụ Tháng 10

THÁNG MƯỜI

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho Thượng Hội Đồng Thế Giới

Xin cho Thượng Hội Đồng Thế Giới về hiệp hành biết lắng nghe và đối thoại ở mọi cấp độ, nhờ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến những vùng ngoại vi của thế giới.

 

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg. ấn bản 1999, concessio 17).

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA HỘI DÒNG

01 17.08 X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần II.

Ed 18,25-28;

Pl 2,1-11

(hay Pl 2,1-5);

Mt 21,28-32.

(Không cử hành lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr)

Cv 1,12-14;

Gl 4,4-7;

Lc 1,26-38.

 

Bổn mạng:

– Tu xá thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

– Khối Tập Viện, Khối Thỉnh Viện

– Chị Trưởng Ban Thánh Hiến

– Chị Trưởng Ban Đào Tạo

– Quý Chị:

M. Têrêsa Trần Thị Cậy

M. Têrêsa Trần Thị Ngọc Điệp

M. Têrêsa Nguyễn Thị Bích Hương

M. Têrêsa Nguyễn Thị Mai

M. Têrêsa Trần Thị Thu Trâm

M. Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Loan

M. Têrêsa Nguyễn Thị Phương Thảo

M. Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hạnh

M. Têrêsa Phạm Thị Đào

M. Têrêsa Thái Thị Ngọc Nam

M. Têrêsa Phạm Thị Hoa

M. Têrêsa Trần Thị Mến

M. Têrêsa Lâm Ngọc Vy

M. Têrêsa Nguyễn Thị Thi

M. Têrêsa Hà Thị Thuỳ Trang

M. Têrêsa Đoàn Vương Hồng Yến

M. Têrêsa Ngô Thị Yến Linh

M. Têrêsa Phạm Thị Mỹ Hảo

M. Têrêsa Nguyễn Thị Thu Thủy

M. Têrêsa Nguyễn Thị Mai Lan

M. Têrêsa Hà Thị Kiều Dung

M. Têrêsa Nguyễn Thị Lý

M. Têrêsa Hoàng Thị Như Ý

M. Têrêsa Bùi Thị Phương Tâm

M. Têrêsa Đinh Thị Thuỳ Trâm

M. Têrêsa Phạm Thị Nghị

M. Têrêsa Phạm Thị Minh Thùy

M. TêrêsaNguyễnHà ĐườngTiểu My 

M. Têrêsa Trần Thị Hồng Yến

M. Têrêsa Ngô Ngọc Huyền Trâm

M. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Thanh

M. Têrêsa Trần Thị Ngọc Trâm

M. Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Nhung

M. Têrêsa Hồ Thị Mai Uyên

M. Têrêsa Nguyễn Thị Vui

M. Têrêsa Đặng Trúc Quỳnh

M. Têrêsa Phan Thị Thanh Xoan

M. Têrêsa Lê Minh Tú

M. Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Yến

M. Têrêsa Nguyễn Thủy Tiên

M. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Phượng

M. Têrêsa Phạm Nguyễn Thảo Hiền

M. Têrêsa Vũ Mai Yến Anh

M. Têrêsa Nguyễn Thị Thúy Nga

M. Têrêsa Phạm Thị Mỹ Dung

M. Têrêsa Nguyễn Thị Liên

(KPV: sau lời nguyện Chúa Nhật, thêm lời nguyện về thánh Têrêsa HĐ)

Giáo huấn số 46

Một dân tộc cho mọi người

Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là công trình của lòng từ bi của Người. Không một cố gắng nhân loại nào, dù tốt đến đâu, có thể làm chúng ta xứng đáng được một hồng ân như thế …Hội Thánh được Đức Kitô Giêsu sai đến như là bí tích cứu độ của Thiên Chúa. Qua hoạt động loan báo Tin Mừng, Hội Thánh hợp tác như một công cụ của ân sủng Thiên Chúa hoạt động không ngừng và không thể dò thấu. (Trích Tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng, số 112).

02 18 Tr

Thứ Hai. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,

1-5.10.

 
03 19 X

Thứ Ba. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

 
04 20 Tr

Thứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

Bổn mạng: Chị M. Phanxicô Assisi

Phạm Thị Hồng

(KPV: thánh tu sĩ)

Tuần 3: Mừng Bổn mạng

      Chị Trưởng Ban Tông Đồ

05 21 X

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Faustina Kovalska tn. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12;Lc10,1-12

06 22 X

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Brunô, lm. Br 1,

15-22; Lc10,13-16

 
07 23 Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14

(hay Gl 4,4-7);

Lc 1,26-38.

Bổn mạng:

– Tu xá Mẹ Mân Côi

Chị Trưởng Ban Tông Đồ

– Quý Chị:

Maria Ros. Lê Thị Phúc

Maria Ros. Nguyễn Thị Mến

Maria Ros. Phạm Thị Ngọc Diệu

Maria Ros. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Maria Ros. Trần Thị Thu Hồng

Maria Ros. NguyễnThị Thanh Hoàng

Maria Ros. Đinh Thị Phương

(KPV: Đức Trinh Nữ Maria)

08 24 X

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần III.

Is 5,1-7;

Pl 4,6-9;

Mt 21,33-43.

Giáo huấn số 47

Dành ưu tiên cho người nghèo và cổ võ công lý

Đối với đời thánh hiến, phục vụ người nghèo là một hành động truyền giảng Phúc Âm, và đồng thời đóng ấn trung tín với Tin Mừng và mời gọi hoán cải thường xuyên, bởi vì như thánh Ghê-gô-ri-ô Cả nói: “Lòng mến bay vút tới đỉnh cao khi sẵn sàng mở lòng nhân hậu để cho nỗi khốn cùng của người đồng loại kéo xuống, và càng trìu mến xuống sâu tới những người yếu hèn thì lại càng thêm sức để bay bổng lên cao” (Trích Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 82d).

09 25 X

Thứ Hai. Thánh Điônysiô, gm, và các bạn, tđ. Thánh Gioan Lêônarđô, lm. Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.

 
10 26 XThứ Ba. . Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.  
11 27 X

Thứ Tư. Thánh Gioan XXIII, gh. Gn 4,1-11; Lc 11,

1-4.

 
12 28 X

Thứ Năm. Ml 3,

13-20a;Lc 11,5-13

 

 

13 29 X

Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,

15-26.

 
14 30 X

Thứ Bảy. Thánh Callistô I, ghtđ. Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

Kỷ niệm:

    NGÀY THIẾT LẬP

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (1965)

(KPV: Đức Trinh Nữ Maria;

Lời cầu: theo ngày trong tuần)

15 01.09 X

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần IV.

Is 25,6-10a;

Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (22,1-10).

(Không cử hành lễ thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh)

Bổn mạng:

Chị M. Têrêsa Giêsu Lê Đào

(KPV: sau lời nguyện Chúa Nhật, thêm lời nguyện về thánh nữ Têrêsa Giêsu)

Giáo huấn số 48

Chăm sóc các bệnh nhân

Giáo Hội nhắc nhở những người tận hiến rằng nhiệm vụ Phúc Âm hoá các môi trường y tế nơi họ làm việc cũng là sứ mạng của họ, bằng cách phổ biến các giá trị Phúc Âm, nhờ đó soi sáng cách sống, đau khổ và chết của con người thời đại chúng ta. Họ có bổn phận phải nhân đạo hoá y học và đào sâu ngành luân lý sinh học, nhằm phục vụ Tin Mừng sự sống. Tiên vàn họ hãy cổ võ cho mọi người tôn trọng con người và sự sống, từ lúc thụ thai cho tới lúc cuộc sống chấm dứt một cách tự nhiên, phù hợp với giáo huấn luân lý của Giáo Hội. (Trích Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 83c).

16 02 X

Thứ Hai. Thánh Hedviges, nt. Thánh Margarita Alacoque, tn. Rm 1,1-7;Lc 11,29-32.

Thành lập: Tu viện Mẹ Vô Nhiễm

(Gp. Xuân Lộc – 1973)

Bổn mạng Quý Chị:

M. Margarita Nguyễn Thị Phương

M. Hedviges Phạm Thị Liễu

17 03 Đ

Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia gmtđ. Lễ nhớ. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

 

 

(KPV: thánh tử đạo)

18 04 Đ

Thứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.

 

 

(KPV: thánh tông đồ)

19 05 X

Thứ Năm. Thánh Gioan Brêbeuf, lm, thánh Isaac Jôgues, lm, và các bạn, tđ. Thánh Phaolô Thánh Giá, lm. Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

 

20 06 X

Thứ Sáu. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

 
21 07 X

Thứ Bảy.Rm 4,13

.16-18; Lc 12,8-12

 

(KPV: Đức Trinh Nữ Maria;

Lời cầu: theo ngày trong tuần)

22 08 X

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần I.

Is 45,1.4-6;

1Tx 1,1-5b;

Mt 22,15-21. (Không cử hành lễ thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng). CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO. Được cử hành Thánh Lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Giáo huấn số 49

Sứ vụ là trách nhiệm của cộng đoàn

Cho dù Lời Thiên Chúa được thông truyền bằng những công việc phục vụ nào đi nữa, thì sứ vụ vẫn luôn luôn được coi là trách nhiệm của cộng đoàn. Chính toàn thể hội dòng đã được Hội Thánh uỷ thác tham dự vào sứ vụ của Đức Ki-tô, sứ vụ làm cho hội dòng có bộ mặt riêng và được diễn tả qua những công việc được đặc sủng lập dòng trực tiếp gợi hứng. Sứ vụ này của cộng đoàn làm nên chân tính của hội dòng ( Trích Văn Kiện Những Yếu Tố Cốt Yếu, số 25a).

23 09 X

Thứ Hai. Thánh Gioan Capestranô, lm. Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

 
24 10 X

Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Claret, gm. Rm 5,

12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

25 11 X

Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

 
26 12 X

Thứ Năm. Thánh Evaristus, ghtđ. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

Bổn mạng:

Chị M. Evarist Nguyễn Thị Huân

(KPV: thánh mục tử;

Lời nguyện: thánh giáo hoàng).

27 13 X

Thứ Sáu. Rm7,18

-25a; Lc 12,54-59.

 
28 14 Đ

Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TĐ. Lễ kính. Ep 2,19-22;  Lc 6,12-19.

Giỗ:

Chị Maria Vũ Thị Yến (Đệ tử)

                                        (1971)

(KPV: thánh tông đồ)

 

29 15 X

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần II.

Xh 22,20-26;

1Tx 1,5c-10;

Mt 22,34-40.

Giáo huấn số 50

Năm phương thức đáp lại tiếng kêu của người nghèo

Trước tiên, tiếng kêu la ấy phải cấm đoán các con không được cấu kết với bất cứ hình thức bất công xã hội nào. Tiếng kêu la ấy cũng bắt buộc các con phải thức tỉnh lương tâm trước hoàn cảnh bi đát của những người khốn khổ và trước những đòi hỏi của công bằng xã hội theo Phúc Âm và của Giáo Hội…. tiếng kêu la ấy đòi buộc các con phải sử dụng một cách giới hạn của cải trong khi hoàn thành những công tác được trao phó cho các con. (Trích Tông thư Chứng Tá Phúc Âm, số 18).

30 16 X

Thứ Hai. Rm 8,

12-17;Lc13,10-17.

 

 

31 17 X

Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

 

(KPV: Kinh Chiều I lễ Các Thánh;

Kinh Tối: ca vịnh thứ Bảy)