LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3/2024

 CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các vị tử đạo mới

Xin cho những ai đang hy sinh mạng sống vì Tin Mừng, trong những miền khác nhau của thế giới, làm cho Giáo Hội được trở nên phong phú nhờ lòng can đảm và nhiệt thành truyền giáo của họ.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp phần vào công việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 

01 21.01 Tm

Thứ Sáu đầu tháng.

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

 

02 22 Tm

Thứ Bảy đầu tháng.

Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
03 23 Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Tv tuần III.

Xh 20,1-17;

1Cr 1,22-25;

Ga 2,13-25.

Giáo huấn số 14

Thánh Thể và đời sống thánh hiến

Trong khung cảnh của những mối tương quan giữa Thánh Thể và những ơn gọi khác nhau trong Hội Thánh rực sáng lên cách đặc biệt “chứng từ tiên tri của các tu sĩ, những người tìm thấy trong cử hành và tôn thờ Thánh Thể sức mạnh để bước theo Đức Kitô cách triệt để trong đời sống vâng phục, nghèo khó và khiết tịnh. Các tu sĩ biết rằng mục đích chính của đời sống họ là “chiêm ngưỡng chân lý thần linh và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa”. (Trích Tông huấn Bí tích Tình Yêu, số 81).

04 24 Tm

Thứ Hai.

Thánh Casimirô. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
05 25 Tm

Thứ Ba.

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
06 26 Tm

Thứ Tư.

Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

Thành lập: Tu xá Mẹ Carmêlô

(Gp. Xuân Lộc – 2012)

07 27 Tm

Thứ Năm đầu tháng.

Thánh nữ Perpêtua và Fêlicita, tđ. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Bổn mạng Quý Chị:

M. Fêlicita Vũ Thị Khen

M. Perpêtua Vũ Thị Việt

(KPV: Sau lời nguyện về mùa, thêm lời nguyện về hai thánh nữ).

08 28 Tm

Thứ Sáu.

Thánh Gioan Thiên Chúa, ts. Hs 14, 2-10; Mc 12,28b-34.
09 29 Tm

Thứ Bảy.

Thánh Phanxica Rôma,nt. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14

Bổn mạng: Chị M. Phanxica Rôma

Nguyễn Thị Bích Quỳ

(KPV: Sau lời nguyện về mùa, thêm lời nguyện về thánh nữ).

10 01.02 Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.

Tv tuần IV.

2Sb 36,14-16.19-23;

Ep 2,4-10;

Ga 3,14-21.

 

Giáo huấn số 15

Trong Bí tích Thánh Thể, các tín hữu loan truyền Phúc âm

Hai môn đệ trên đường Emmaus đã “lên đường trở lại Giêrusalem ngay tức khắc”, khi hai ông nhận ra Thầy mình” (x.Lc 24:33), hầu có thể tường thuật cho các tông đồ khác những gì mình đã nghe và thấy. Cũng thế khi chúng ta gặp gỡ Đức Kitô thực sự, khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta không thể cầm giữ niềm vui mà lại không chia sẻ. Tiếp xúc với Đức Kitô, và không ngừng được kiên vững và hòa nhập trong bí tích Thánh Thể, đòi hỏi Giáo Hội cũng như mỗi người chúng ta cấp thiết làm chứng tá rao truyền Tin mừng Chúa. (Trích Tông thư Năm Thánh Thể 2005 – số 24).

11 02 Tm

Thứ Hai.

Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
12 03 Tm

Thứ Ba.

Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
13 04 Tm

Thứ Tư.

Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Kỷ niệm: Đức Phanxicô được bầu làm Đấng kế vị thánh Phêrô (2013)

Giỗ: Chị M. Rosa Dương Thị Lê (2006)

14 05 Tm

Thứ Năm.

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

Giỗ: Chị M.Cecilia Nguyễn Thị Đào (1995)                                                        

15 06 Tm

Thứ Sáu.

Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
16 07 Tm

Thứ Bảy.

Gr 1,18-20; Ga 7,40-53.

Giỗ: Chị Maria Ninh Thị Phúc (Đệ tử)

(1972)

17 08 Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.

Tv tuần I.

Gr 31,31-34;

Dt 5,7-9;

Ga 12,20-33. (Không cử hành lễ thánh Patriciô,gm).

 

Giáo huấn số 16

Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của sứ mạng

Để sinh hoa trái, chúng ta phải luôn kết hiệp với Chúa Giêsu (x. Ga 15,4-9). Sự hiệp nhất này đạt được qua lời cầu nguyện hằng ngày, đặc biệt trong giờ chầu Thánh Thể, khi chúng ta giữ thinh lặng trước sự hiện diện của Chúa, Đấng ở lại với chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể. Bằng cách yêu thương vun trồng mối hiệp thông này với Chúa Kitô, người môn đệ truyền giáo có thể trở thành một nhà thần bí trong hành động. Ước gì tâm hồn chúng ta luôn khao khát được bầu bạn với Chúa Giêsu, vang vọng lời khẩn cầu tha thiết của hai môn đệ Emmaus, nhất là vào những lúc chiều tối: “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con!” (x. Lc 24:29). (Trích Sứ điệp Truyền Giáo 2023, số 02 ).

18 09 Tm

Thứ Hai.

Thánh Cyrilô, gm Giêrusalem, ts Hội Thánh. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,1-11.

(KPV: Kinh Chiều I lễ Thánh Giuse;

Kinh Tối: ca vịnh thứ Bảy) 

19 10 Tr

Thứ Ba.

THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22. Mt 1,16.18-21.24a.

Bổn mạng: – Giáo phận Xuân Lộc

– Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo

Nguyên Giám mục Gp Xuân Lộc

(KPV: lễ Thánh Giuse)

Tuần 9: Mừng Thánh Hiệu Hội Dòng

20 11 Tm

Thứ Tư.

Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.
21 12 Tm

Thứ Năm.

St 17,3-9; Ga 8,51-59.
22 13 Tm

Thứ Sáu.

Gr 20,10-13; Ga 10,32-42.
23 14 Tm

Thứ Bảy.

Thánh Turibiô Môngrôvêjô, gm. Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.
24 15 Tm

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Tv tuần II.

Làm phép và rước lá: Mc 11,-10.

Thánh lễ:

Is 50,4-7;

Pl 2,6-11;

Mc 14,1-15,47.

Giáo huấn số 17

Thánh giá là bằng chứng của tình yêu lớn nhất

Nói thế có nghĩa là việc thực hiện đời tu trì đòi hỏi mức độ từ bỏ lớn lao. Vậy các con cần phải am hiểu ít nhiều về sức mạnh đã thúc đẩy Đức Kitô đến với Thánh giá của Người, đến “Phép Rửa mà Người lãnh nhận”, nơi đó bốc cháy ngọn lửa sẽ thiêu đốt cả các con;(46) các con phải hiểu ít nhiều về “sự điên dại” mà thánh Phaolô cầu chúc cho tất cả chúng ta, vì chỉ có sự điên dại ấy mới làm cho chúng ta nên khôn ngoan.(47) Chớ gì đối với các con, cũng như xưa đối với Đức Kitô, Thánh giá trở nên bằng chứng của tình yêu lớn nhất (Trích Tông huấn Chứng tá Phúc Âm, số 29).

 

25 16 Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
26 17 Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH.

Is 49, 1-6; Ga 13,21-33.36-38.

Giỗ: Cha Đaminh Phạm Chí Thành (2004)

Chị M. Anna Hoàng Thị Nghị (2005)

27 18 Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Is 50, 4-9a; Mt 26,14-25.

Kỷ niệm thụ phong Linh mục (1971)

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo

Nguyên Giám mục Gp Xuân Lộc.

28 19 Tm

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

Ban sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Giỗ: Chị M. Anê Nguyễn Thị Huệ

(2014 – Xin lễ)

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm Phụng Vụ” (AC 18).

28 19 Tr

THỨ NĂM

TUẦN THÁNH.

 

 

Ban chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY.

Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

MỪNG THÁNH HIỆU HỘI DÒNG

Với Thánh lễ chiều hôm nay, Hội Thánh bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người thiết lập Giao Ước Mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình thái bánh rượu.

Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ.

29 20 Đ

THỨ SÁU

TUẦN THÁNH.

TƯỞNG NIỆM CUỘC

THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Giữ chay và kiêng thịt.

Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42.

Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn Phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ.

Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. Vì là Chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui Phục Sinh (PV, số 110).

30 21 Tm

THỨ BẢY

TUẦN THÁNH

Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh.

MÙA PHỤC SINH

“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt, trong những ngày này hát Halleluia.” (AC 22).

31 22 Tr

CHÚA NHẬT

PHỤC SINH.

MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.

Lễ trọng với tuần bát nhật.

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH.

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4;

Ga 20,1-9 (Ban chiều có thể đọc Lc 24,13-35).

 

Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa phục sinh và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích khai tâm Kitô hữu. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận buổi Canh Thức này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.

Giáo huấn số 18

Niềm vui dịu ngọt và phấn khởi của việc loan báo Tin Mừng

Chúng ta hãy lấy lại và đào sâu sự phấn khởi của mình, đào sâu “niềm vui dịu ngọt và phấn khởi của việc loan báo Tin Mừng, cả khi chúng ta phải gieo trong nước mắt… Và chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang kiếm tìm, khi thì trong lo âu, khi thì trong hi vọng, có thể nhận được tin mừng không phải từ những người rao giảng rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn hay lo âu, nhưng từ những thừa tác viên Tin Mừng đang sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết, những người trước đó đã nhận được niềm vui của Đức Kitô” (Trích Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng, số 10).