Lịch Phụng vụ tháng 11

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

Xin cho Đức Thánh Cha, trong khi thi hành sứ mạng mục tử của mình, tiếp tục đồng hành với đoàn chiên đã được ủy thác cho ngài, nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA HỘI DÒNG

Ý nguyện Kinh Mân Côi trong tháng 11

01-10: Cầu cho Linh hồn chị em trong Dòng

11-20: Cầu cho Linh hồn tiên nhân của chị em

21-30: Cầu cho Linh hồn ân nhân và gia nhân của Dòng

01 18.09 Tr

Thứ Tư. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

 

 

(KPV: lễ các thánh)

 

 

02 19 Tm

Thứ Năm đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Lễ I:Rm 6,

3-9;Ga 6,51-59.

Lễ II: Kn 3,1-9;

Lc 3,33.39-43.

Lễ III: Rm 5,4-11;Ga 17,24-26.

 

 

 

 

(KPV: Cầu cho tín hữu đã qua đời)

 

03 20 X

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

Thành lập:

Tu xá thánh Phanxicô Xaviê

(Gp. Cần thơ – 2017)

Bổn mạng:

– Tu xá thánh Martinô

– Quý Chị:

M. Martinô Lương Thị Thư

M. Martinô NguyễnThị Ngọc Bích

M. Martinô Phạm Thị Thạch

(KPV: thánh tu sĩ)

04 21 Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh CarôlôBorrômêô,gm. Lễ nhớ. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

 

 

(KPV: thánh mục tử)

 

05 22 X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần III.

Ml 1,14b-2,2b.8-10;

1Tx 2,7b-9.13;

Mt 23,1-12.

Giáo huấn số 51

Chúng ta tất cả là những môn đệ truyền giáo

Chúng ta được kêu gọi trưởng thành trong công việc của người loan báo Tin Mừng. Chúng ta muốn có một sự đào luyện tốt hơn, một tình yêu sâu hơn và một chứng tá Tin Mừng rõ hơn. Theo nghĩa này, chúng ta phải không ngừng để cho người khác loan báo Tin Mừng cho chúng ta. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải trì hoãn sứ mạng loan báo Tin Mừng; đúng hơn, mỗi người chúng ta phải tìm ra cách thức để thông truyền Đức Giêsu tại bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. (Trích Tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng, số 121).

06 23 X

Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

07 24 X

Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

08 25 X

Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

Giỗ:

Chị Maria Uông Thị Mua (Mến)

                                                 (1973)

09 26 Tr

Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.

8-9.12;Ga2,13-22.

 

 

 

(KPV: Cung hiến thánh đường)

 

10 27 Tr

Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, ghts Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

 

 

(KPV: thánh mục tử)

11 28 Tr

Thứ Bảy. Thánh Martinô thành Tours, gm. Lễ nhớ.Rm16,3-9.16

.22-27;Lc16,9-15.

Kỷ niệm tấn phong Giám mục (2004)

Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Nguyên Giám mục Gp. Xuân Lộc

 

(KPV: thánh mục tử)

12 29 X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần IV.

Kn 6,12-16;

1Tx 4,13-18 (1Tx 4,13-14);

Mt 25,1-13. (Không cử hành lễ thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo).

Giỗ: Chị Maria Mai Thị Lành (Đệ tử) (1974)

Giáo huấn số 52

Thách thức cho người hoạt động mục vụ 

Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đang dấn thân hoạt động trong Hội Thánh và cho Hội Thánh. Họ giúp biết bao nhiêu người được khỏi bệnh hay được chết trong bình an tại các bệnh viện tạm bợ. Họ hiện diện với những người mắc các tật nghiện ngập khác nhau tại những nơi nghèo khổ nhất trên thế giới. Họ hiến mình cho việc giáo dục các trẻ em và thanh niên …Tôi biết ơn vì gương sáng tôi nhận được từ rất nhiều Kitô hữu khi họ vui vẻ hi sinh cuộc đời và thời giờ của họ. Những chứng tá này an ủi và nâng đỡ tôi trong cố gắng của chính mình để khắc phục tính ích kỷ và để tôi hiến mình trọn vẹn hơn. (Trích Tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng, số 76).

13 01.10 X

Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

 
14 02 X

Thứ Ba. Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

Giỗ:

Chị M. Catarina Phạm Thị Dung

                                                 (2005)                       

15 03 X

THỨ TƯ. Thánh Albertô Cả, gmts Hội Thánh. Kn 6,

1-11;Lc 17,11-19.

Tuần 3: Kỷ niệm

Cung Hiến Nguyện Đường Nhà Mẹ

 

Ngày thứ nhất: Tạ ơn Chúa

16 04 X

Thứ Năm. Thánh MargaritaScotland.ThánhGertruđê,tn. Kn7,22-8,1;Lc 17,20-25.

 

 Ngày thứ hai:

Xin ơn thánh hóa chị em

 

17 05 Tr

Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,

26-37.

Ngày thứ ba: Cầu cho quý ân nhân

Bổn mạng Quý Chị:

M. Êlisabeth Chu Thị Thực

M. Êlisabeth Nguyễn Thị Tho

M. Êlisabeth Ngô Ngọc Minh Dung

(KPV: thánh nữ lo việc bác ái)

(Tại Nhà Mẹ: Kinh Chiều I: lễ Cung hiến thánh đường; Kinh Tối: ca vịnh thứ Bảy).

18 06 X

Thứ Bảy. CUNG HIẾN NGUYỆN ĐƯỜNG NHÀ MẸ. (Lễ trọng: Nhà Mẹ; Lễ kính: các cộng đoàn). Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.

Kỷ niệm:

CUNG HIẾN

NGUYỆN ĐƯỜNG NHÀ MẸ

(1999 – Xin lễ tạ ơn)

(KPV: Cung hiến thánh đường;

Thánh ca Tin Mừng và Lời nguyện đọc theo phần chung)

Tại Nhà Mẹ: Kinh Chiều II: lễ Cung hiến thánh đường; Kinh Tối: ca vịnh Chúa Nhật;

Tại các cộng đoàn: Kinh Chiều I Chúa Nhật; Kinh Tối: ca vịnh thứ Bảy).

 

19 07 X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.

Tv tuần I.

Cn 31,10-13.19-20.30-31;

1Tx 5,1-6;

Mt 25,14-30 (Mt 25,14-15.19-21).

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ).

2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29;

Cl 1,23-29;

Ga 12,24-26.

Giáo huấn số 53

Hiệp nhất thắng xung đột

Sứ điệp Tin Mừng luôn luôn bắt đầu bằng một câu chúc bình an, và bình an ở mọi thời đều làm rạng danh và xác nhận các mối quan hệ giữa các môn đệ Đức Kitô. Hoà bình là điều có thể, vì Chúa đã thắng thế gian và sự xung đột thường xuyên của nó “bằng cách hòa giải nhờ máu Ngài đổ ra trên thập giá” (Cl 1:20). Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ hơn những đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy rằng quĩ đạo của sự hoà giải các khác biệt này nằm trong chính chúng ta, trong cuộc đời chúng ta, vốn luôn luôn bị đe doạ bởi sự chia rẽ và đổ vỡ. (Trích Tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng, số 229).

 

20 08 X

Thứ Hai. Tv tuần I. 1Mcb 1,11-16.

43-45.57-60.65-67; Lc 18,35-43.

 
21 09 Tr

Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Bổn mạng:

– Tu xá Mẹ Núi Cúi (Gp Xuân Lộc)

– Quý Chị:

Maria Pres. Phạm Thy Khuê

Maria Pres. Trần Thị Lượt

Maria Pres. Nguyễn Thị Diễm Thúy

Maria Pres. Phan Thị Lan

(KPV: Đức Trinh Nữ Maria)

Giỗ:

Cha GIUSE PHẠM QUANG TUYẾN

(1998 – Xin lễ)

22 10 Đ

Thứ Tư. Thánh Cêcilia, tntđ. Lễ nhớ. 2 Mcb 7, 1. 20-31; Lc 19,11-28.

Bổn mạng Quý Chị:

M. Cécilia Lã Thị Thanh Xuân

M. Cécilia Mai Thị Thu Bích

M. Cécilia Trần Thị Thêm

M. Cécilia Trần Thị Trâm Anh

M. Cécilia Phan Thị Hồng Ngọc

M. Cécilia Nguyễn Thị Kiều Loan

M. Cécilia Nơ Tơr K’Lìn

(KPV: thánh trinh nữ)

23 11 X

Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, ghtđ. ThánhCôlumbanô,viện phụ.1Mcb 2,

15-29;Lc19,41-44

 

 

(KPV: Kinh Chiều I lễ các thánh tử đạo Việt Nam;

Kinh Tối: ca vịnh thứ Bảy)

24 12 Đ

Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. Đnl 30,15-20;Cl 1,23-29; Ga 12, 24-26.

Bổn mạng: Khối Học Viện

(KPV: lễ các thánh tử đạo VN)

 

Giỗ:

Chị M. Angela Nguyễn Thị Huyền

(2021 – Xin lễ)

 

25 13 X

Thứ Bảy. Thánh CatarinaAlexanđria, tntđ. 1Mcb 6, 1-13;Lc20,27-40.

 
26 14 Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.

Ed 34,11-12.15-17;

1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

Giáo huấn số 54

Chúng ta hãy luôn luôn để cho mình được kiện cường và hướng dẫn bởi Thần Khí

Tôi muốn một lần nữa nhấn mạnh rằng cầu nguyện đóng một vai trò cơ bản trong đời sống của người truyền giáo, vì nó cho phép chúng ta trở nên tươi sáng và mạnh sức bởi Thánh Thần như là nguồn mạch thần linh không bao giờ cạn của năng lượng và niềm vui mới mẻ trong việc chia sẻ sự sống của Đức Kitô cho người khác… Vì vậy, Thánh Thần là vai chính đích thực của truyền giáo. Chính Người ban cho chúng ta biết nói đúng những lời phải nói, nói đúng lúc và nói đúng cách. (Trích Sứ điệp Truyền Giáo 2022, số 3b).

27 15 X

Thứ Hai. Tv tuần II. Đn 1, 1-6. 8-20; Lc 21,1-4

 
28 16 X

Thứ Ba. Đn 2, 31-45; Lc 21,5-11.

 
29 17 X

Thứ Tư. Đn 5,1-6,13-14,16-17,23 -28; Lc 21,12-19.

 
30 18 Đ

Thứ Năm. THÁNH ANRÊ, TĐ. Lễ kính. Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22.

Bổn mạng:

Chị M. Anrê Đỗ Thị Nhị

 

(KPV: thánh tông đồ)