Ý NGHĨA HUY HIỆU

THÁNH GIÁ VÀ BÔNG HUỆ

Để có được tâm hồn hiến dâng trọn vẹn thuộc về Chúa như hoa huệ trắng ngần tinh khiết, người Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục đón nhận thánh giá giữa giòng đời, hầu tránh xa những hấp lực của trần gian.

Và dù cuộc đời chị em Nữ Tỳ mỏng manh như cánh huệ, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận Thánh Ý Chúa trong đời sống dâng hiến của mình, để cùng với Ngài thực hiện chương trình cứu độ nhân loại theo gương Chúa Giêsu Linh Mục.